2018 De Natuur - Alphen aan de Rijn

 
2018-cover-voorjaarsevenement

Publicatie: augustus 2018

Het voorjaarsevenement vindt plaats op de NCC camping "OudsHoorn" in Alphen aan de Rijn, Provincie Zuid-Holland. Het thema was min of meer ‘’de natuur’’. Behalve de natuur speelde ook de geschiedenis een rol. In de vroege middeleeuwen was dit deel van Holland een moerasgebied. Door de aanleg van afwateringsslootjes kwam het gebied droog te liggen (een groot laagveen gebied).

De steden om het gebied heen groeiden en de behoefte aan brandstof werd groot. Het afgraven van het veen en het drogen tot turf was lucratief. Zo zijn o.a. De Nieuwkoopse plassen ontstaan. Ook werd in de vroege middeleeuwen in het gebied rond Boskoop de Abdij van Rijnsaterswoude gesticht. De abdis verbood bij wet in haar gebied het afgraven voor turfwinning. Zo is de grond rond Boskoop anders dan die van de omliggende plaatsen en ontstond al vroeg tuinbouw en bomenteelt. Deze geschiedenis vormde de leidraad van onze uitstapjes.

  voor het volledige artikel
 

 

kabe-altijd-een-stap-verder

 

 2023 Kabe Club Nederland