Gebruiksovereenkomst

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Kabe Club Nederland (lees verder KCN)

De website van KCN bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door KCN. De KCN Website kunt u gebruiken onder de voorwaarde dat u instemt met de hier vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de KCN Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

KCN behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de KCN Website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de KCN Website.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN  

De KCN-website kan links naar andere websites "gelinkte sites" bevatten. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van KCN en KCN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot een link op een gelinkte site, of wijzigingen of updates van een gelinkte site. KCN is niet verantwoordelijk voor “webcasting” of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. KCN verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van KCN van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de KCN Website, garandeert u KCN dat u de KCN Website niet zult gebruiken voor elk doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de KCN Website niet gebruiken op een manier die de KCN Website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de KCN Website door een andere partij kan verstoren. U mag op geen enkele manier via de KCN-websites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet zijn verstrekt.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De KCN-website kan bulletinboard-services, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, community, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen om met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk Communicatiediensten) te communiceren, stemt u ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die geschikt zijn en betrekking hebben op de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van een Communicatiedienst niet: de wettelijke rechten (belasteren, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden) (zoals rechten van privacy en publiciteit) van anderen. Publiceer, plaats, upload, verspreid of verspreid elk ongepast, profaan, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie. Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten van privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen. Bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen. Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te verkopen of kopen, tenzij dergelijke Communicatieservice staat specifiek dergelijke berichten toe. Gedrag of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramideschema's of kettingbrieven. Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een communicatiedienst is geplaatst en waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het op die manier niet legaal kan worden verspreid. Vervals of verwijder alle auteursattributen, juridische of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload. Beperk of verhinder een andere gebruiker van het gebruik en genieten van de Communicatiediensten. Elke gedragscode of andere richtlijnen overtreden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst. Oogst of verzamel informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming. Overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving. KCN is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. KCN behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. KCN behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle Communicatieservices te beëindigen.


 

kabe-altijd-een-stap-verder

 

 2023 Kabe Club Nederland