Veilig water aftappen (bevriezingsgevaar)

Kijk in het instructieboek van de Kabe onder Watersysteem – Bevriezingsgevaar.  (= onderstaande tekst). Als dit goed wordt uitgevoerd, ontstaat er waarschijnlijk geen probleem.