Najaars-dealerevenement 2015 en ALV

Ook dit jaar bezoeken we als Kabeclub natuurlijk een Kabedealer met daaraan gekoppeld een gezellig evenement en de Algemene Ledenvergadering. Dit keer gaan we naar Recreama De Boer in Groningen