Yellowtop accu

Optima Yellowtop accu in de Kabe kan niet zonder meer geplaatst worden.