Nieuwe bestuurssamenstelling in 2014

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2014 zijn drie  nieuwe bestuursleden gekozen. Ze zijn allen met algemene stemmen gekozen. Met een warm applaus heetten de leden hen welkom.