Berichten

Waterpas stellen van de caravan

Waterpas stellen van de caravan

Het waterpas stellen van de caravan is een telkens terugkomende handeling. Afhankelijk van de ondergrond is dit meer of minder bewerkelijk. Feit blijft dat een niet goed waterpas staande caravan voor wat ongemakken kan zorgen en afhankelijk van de scheefstand wordt dit merkbaar. Denk aan met het hoofd naar onder liggen en bij gebruik van de keuken waar bij het bakken de boter naar een kant in de pan gaat. Of het afvalwater wat niet goed weg kan. Is niet onoverkomelijk, maar het geeft toch wat ongemak wat eenvoudig te voorkomen is

Het waterpas stellen kan op verschillende manieren:

 • Handmatig

of met een hydraulisch levelsysteem met de volgende mogelijkheden:

 • Uitstelling van alleen de middenassteunen (handbediend)
 • Uitstelling van de middenassteunen en caravansteunen (vol/semiautomatisch)

Bij alle manieren moet altijd worden begonnen met het in de dwarsrichting afstellen en daarna in de lengterichting. Bij elke manier kan, voor extra stabiliteit, de verticale buis van het neuswiel worden ondersteund.

Let op:
De caravansteunen mogen absoluut niet gebruikt worden om de caravan waterpas te stellen. Hierdoor kan beschadiging van de bodemplaat ontstaan.

Hieronder vatten we de manieren van waterpas stellen kort samen.

 1. Handmatig waterpas stellen
  • Voor het waterpas stellen in de dwarsrichting zijn verschillende hulpmiddelen te gebruiken. Denk hierbij aan (houten) planken, de z.g. "banaan" , een leveler en oprijwiggen. Daar heeft eenieder door de jaren heen het meest voor hem passende middel voor in gebruik. Als op een wig gereden wordt, doe dit dan i.v.m. de werking van de terugrijautomaat, achterwaarts, bij het aantrekken van de handrem is er dan remwerking.
  • In de lengte met het neuswiel waterpas zetten en dan de caravansteunen uitdraaien. De caravansteunen geven de meeste/beste stabiliteit als ze alle vier even ver uitgedraaid worden. De poten staan dan globaal onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de caravanvloer.
    
 2. Hydraulisch levelsysteem met als mogelijkheid
  • Uitstelling van alleen de middenassteunen (handbediend)
  • Uitstelling van de middenassteunen en caravansteunen (vol/semiautomatisch)

E&P Hydraulics kan voorzien in een hydraulisch levelsysteem waarbij alleen de middenassteunen handbediend worden uitgesteld. Of een volautomatisch systeem waar, naast de middenassteunen, ook de vier caravansteunen hydraulisch worden uitgesteld.

 • Uitstelling van alleen de (2) middenassteunen:
  Hierbij kan middels een bedieningspaneel of afstandsbediening de linker en rechter middenassteun afzonderlijk uit worden gesteld. Waarbij met de waterpas de dwarspositie kan worden bepaald.In lengterichting waterpas zetten en de caravansteunen uitdraaien dient handmatig te gebeuren.
   
 • Uitstelling van de (2) middenassteunen en (4) caravansteunen:
  • Volautomatisch. Hierbij worden middels een bedieningspaneel of afstandsbediening met een druk op de knop automatisch de middenassteunen uitgesteld om de dwarspositie waterpas te stellen. Hierna worden de caravansteunen automatisch uitgesteld om het geheel te stabiliseren. Na deze actie staat de caravan volledig waterpas.
  • Semi-automatisch. Via de handbedieningsmodus kunnen de (2+4) hydraulische steunen worden aangestuurd.

Opmerking: Voor het bepalen van het waterpas stellen wordt bij montage het systeem gekalibreerd.

Voor uitgebreide informatie, kijk op de site van E&P Hydraulics. http://www.ep-hydraulics.nl/nl/content/introductie-levelsysteem-caravan​

Bijzonderheden bij montage:

Onder de bodem van de Kabe-caravan zal een versteviging worden aangebracht voor montage van de caravansteunen. Dit zijn vochtbestendige houten platen die aan de bodem worden gemonteerd waaraan op zijn beurt dan de caravansteunen worden gemonteerd.

Mogelijkheden bij lekke band:

Als er middenassteunen zijn gemonteerd dan kunnen deze, in geval van een lekke band, als krik worden gebruikt. Wel moeten de voorschriften van de fabrikant inzake het wisselen van een wiel worden nageleefd.

 

Naast bovengenoemde systemen bestaat er ook nog de mogelijkheid om alleen de vier caravansteunen elektrisch te bedienen.

Enduro Technology

Enduro Technology kan hierin voorzien met de zgn. autosteady.

Er zijn twee bedieningsmogelijkheden:

 • Volautomatisch. Hierbij gaan bij een druk op de knop alle vier de caravansteunen naar beneden.
 • Individueel. Elke caravansteun is apart te bedienen.

Kijk voor meer informatie op: http://www.enduro-europe.eu/nl/producten/uitdraaisteunen​

AL-KO

AL-KO heeft een soortgelijk systeem waarbij de caravansteunen met een afstandsbediening elektrisch bediend worden, genaamd AL-KO ECS met een bedieningsmogelijkheid:

Voor vragen/opmerkingen: techcommissie@kabeclub.nl

Technische Commissie

Met dank aan Van Eijk Caravans voor de mogelijkheid om het gemonteerde systeem van E&P Hydraulics te bekijken en voor de montage-informatie.Reacties zijn gesloten.

Heeft u een Kabe-caravan en wilt u lid worden?

Het kost maar € 45 per jaar!

Maak een selectie

Meest recente

Read More >>